Netteksamen
Kursbeskrivelse
VHF-kurs 2016 VHF oppfriskningskurs

Dette VHF-oppfriskningskurset har som formål å gi deg som kunde av Telenor Kystradio litt mer kunnskap om bruk av VHF-radio, slik at du får mer glede av din VHF-radio til sjøs.

Dette kurset leder ikke til SRC/VHF-sertifikatet, og er ikke ment å dekke hele pensumet til SRC/VHF-eksamen. Kurset er derimot ment for de som allerede innehar SRC/VHF-sertifikat eventuelt et eldre VHF-sertifikat, og som har lyst til å friske opp kunnskapen rundt bruk av VHF-radio.

Spesielt de som er litt usikre på bruk av maritim VHF-radio, og som kanskje ikke bruker VHF-radioen inkludert tjenestene Telenor Kystradio jevnlig, vil ha god nytte av kurset.

Antatt tidsbruk på kurset er i underkant av en time.

Telenor Kystradio ønsker å gi deg trygghet på sjøen. Slik vi ser det, er trygghet en forutsetning for å kunne ha det trivelig, også til sjøs. Vi håper at dette kurset kan gi deg og dine den tryggheten som skal til for å nyte gode dager til sjøs!

Påmeldingskoden er:

VHF-oppfriskning

Påmelding
Detaljer
Kursinnhold
  1. INNLEDNING
  2. VHF-RADIOEN I BRUK
  3. REDNING OG ASSISTANSE
  4. GMDSS
  5. PÅ SJØEN
Gjennomsnittlig vurdering