Course Description

VHF besiktigelseskurs

Dette lille VHF besiktigelseskurset har som formål å gi deg som besiktigelsesmann tilknyttet KNBF innsikt i og kunnskap om hvordan du kan sjekke VHF-installasjoner i fritidsbåter.

Kurset innleder først litt om generell bruk av VHF-radio, Telenor kystradio og kystradiostasjonene. Deretter følger mer praktisk om sjekk av VHF-radioinstallasjoner og kommunikasjon med fritidsbåteieren. Du vil også få kontaktinformasjon i tilfelle du har spørsmål til Telenor kystradio innenfor rollen som KNBF besiktigelsmann.

Du får tilgang til kurset ved å oppgi navn, e-postadresse og kurskoden;

VHF

Det forutsettes at du som skal besiktige VHF-radioinstallasjoner som minimum innehar SRC/VHF-sertifikatet. Har du ikke dette, kan du gjennomføre Telenor kystradio sitt SRC/VHF-webkurs som leder til SRC/VHF-sertifikatet. Du kan lese mer om dette på www.kystradio.no/privat. Dette kurset inneholder noe informasjon om SRC/VHF-kurset samt lisensabonnement.

Antatt tidsbruk på kurset er 2-3 timer.

Telenor kystradio ønsker å gi fritidsbåteiere trygghet på sjøen. Slik vi ser det, er trygghet en forutsetning for å kunne ha det trivelig, også til sjøs. Vi håper at dette lille kurset kan gi deg innsikt i hvordan du som besiktigelsesmann kan gi fritidsbåtfolket den tryggheten som skal til for å nyte gode dager til sjøs!

Details

Course Contents
  1. Introduksjon
  2. Rollen som VHF-besiktigelsmann
  3. Grunnleggende om VHF-radio
  4. Test og vedlikehold av VHF-radioer og annet GMDSS utstyr
  5. Avslutningsvis
Average Rating

Enrolment